Mattias Andersson

Mitt namn är Mattias. Jag arbetar som medium, jag är verksam Trosa med omnejd. 

Jag jobbar med Seanser, Tidigare liv, Intuitiv vägledning, Husrensning och coachande samtal. Jag jobbar under tystnadsplikt.

Behandlingar

Gruppseans

Husrensning

Privat sittning 30min

Privat sittning 60min


 .